Contact Us

    Company Name: Taida Plastic Technologies Zhongshan Co., Ltd.

    Tel: +86-760-2259-930

    Fax: +86-760-2223-399

    E-Mail: globalsales2013@gmail.com

    Address: : 369 North Xialan Industrial Avenue, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong 528415, China